Biogas

Hvorfor?

Den bæredygtige naturgas – fra det lokale landbrug – er det eneste, som vi bruger til at fremstille og udvinde vores biogas fra Osterby. Den tilførte biogas gennemgår først en avanceret forædlingsproces. Gennem denne forædling, som sker med anvendelse af problemfri substrater, skabes vores biomethan af høj kvalitet – biomethan fra Osterby ved Flensburg!

Behandlingsanlægget til biomethan hos Biomethan Osterby GmbH & Co. KG har været i brug siden slutningen af 2011. Hver dag udvindes der 12.000 m3 gas i naturgaskvalitet. Tilførselsanlægget tilhørende Schleswig-Holstein Netz AG ligger midt på vores område i Osterby. Det sikrer en god kvalitetsovervågning og sørger for den efterfølgende tilførsel af den "grønne energi" til det nationale naturgasnet.

Hvad er

biogas?

Grundlaget for fremstilling af biomethan er et blandingsprodukt, som kaldes biomasse. Biomasse opstår først og fremmest i landbrug og skovbrug og består bl.a. af vegetabilske og animalske affaldsprodukter som gylle eller tørt hønsemøg. Det andet element er hurtigt fornybare, energirige planter, der dyrkes specielt med henblik på energiproduktion.

Ved hjælp af gæring under anaerobe betingelser i et bakteriefremmende miljø på 40 - 42 grader celsius dannes der biogas, der kan udnyttes som brændstof i særlige kraftvarmeværker. På grund af de forskellige udgangsstoffer er ren biogas imidlertid ikke af tilstrækkelig høj kvalitet og homogenitet til at kunne blive brugt i moderne gasfyr og kan derfor ikke føres direkte ind i naturgasnettet.

I en særlig proces fremstilles biomethan af biogas i behandlingsanlæg. Biomethanen kan uden problemer blandes med almindelig naturgas og derefter transporteres gennem det eksisterende ledningsnet frem til slutbrugeren.

Det vigtigste i processen er en gasrensning, som fungerer efter samme princip som trykvandsvask. Dette system er udelukkende baseret på vand og tryk. Her udelader man helt kemiske tilsætningsstoffer.

Biogas
til hvem?

Biomethan kan anvendes til mange forskellige ting. Derfor er biomethan perfekt som supplement til vedvarende energikilder som sol- og vindenergi.
Derudover er det enkelt at opbevare biomethan og bruge det efter behov – det er ideelt til at udligne huller og flaskehalse i forsyningen af vind- og solenergi uden spild.

Aftagerne af biomethan fra Osterby er private forbrugere, erhvervsdrivende, boligentreprenører og naturligvis alle, der ejer en bil, som kører på naturgas.

Private forbrugere

Grundlæggende kan alle moderne gaskedler også fyre med biomethan fra Osterby. Biomethanen kommer i så fald direkte frem til...

Erhvervsdrivende

Som erhvervsdrivende kan du få stor nytte af fordelene ved biomethanen fra Osterby og vedvarende reducere dine strømudgifter.

...

Boligentreprenører

Biomethan Osterby er ekstra interessant for små og større boligprojekter. Vis vejen for fremtiden og miljøet.

Et...

Tankstationer

Biomethan Osterby leverer biogas i naturgaskvalitet. Hvis du har en tankstation, nyder du og dine kunder godt af fordelene...

Private forbrugere

Grundlæggende kan alle moderne gaskedler også fyre med biomethan fra Osterby. Biomethanen kommer i så fald direkte frem til dig gennem din stikledning.

Grøn energi til din gaskedel!

Brug biomethanen fra Osterby til dit fyr, og nyd den dejlige varme med grøn samvittighed.

Bliv strømproducent!

Hvis du har dit eget mikro-kraftvarmeværk bliver du med biomethan Osterby sågar grøn strømproducent. Med kombinationen af kraft og varme producerer du strøm til dit hjem og udnytter den dannede varme til dine rum og til produktion af varmt vand.

Erhvervsdrivende

Som erhvervsdrivende kan du få stor nytte af fordelene ved biomethanen fra Osterby og vedvarende reducere dine strømudgifter.

Ved at installere dit eget kraftvarmeværk gør du din virksomhed uafhængig af andre strømproducenter. Producér din egen strøm, og spar kontanter på driften af maskiner og anlæg.

Bliv en grøn virksomhed!

Når du bruger biomethan, giver du din virksomhed et grønt præg. Udnyt imagefordelen i forhold til dine konkurrenter, og sørg for, at dine kunder husker dig længe.

Boligentreprenører

Biomethan Osterby er ekstra interessant for små og større boligprojekter. Vis vejen for fremtiden og miljøet.

Et kraftvarmeværk giver lave driftsomkostninger!

Hvis du får dit eget kraftvarmeværk i din boligbebyggelse, kommer ikke kun dine lejere, men også din virksomhed til at nyde godt af fordelene ved biomethan. Takket være en intelligent kraftvarmekombination producerer du din egen varme og strøm, som så kan bruges af beboerne på fordelagtige vilkår.

Betaling for strømtilførsel!

Som din egen strømproducent får du en ekstra indtægtskilde. Den overskydende strøm, som ikke bruges på stedet, kan føres over i det offentlige ledningsnet, og det får du betaling for.

Tankstationer

Biomethan Osterby leverer biogas i naturgaskvalitet. Hvis du har en tankstation, nyder du og dine kunder godt af fordelene ved biomethan.

Grøn naturgas!

Biomethan er den grønne udgave af naturgas. Den har de samme tekniske egenskaber og opnår de samme effektværdier, men fremstilles udelukkende af fornybare råstoffer og affaldsprodukter.

En image-fordel for din tankstation!

Vis vejen, og bliv en af de første, der tilbyder grøn naturgas, og endda på meget attraktive vilkår. En uovertruffen konkurrencefordel.