Biogas

Hvorfor?

Den bæredygtige naturgas – fra det lokale landbrug – er det eneste, som vi bruger til at fremstille og udvinde vores biogas fra Osterby. Den tilførte biogas gennemgår først en avanceret forædlingsproces. Gennem denne forædling, som sker med anvendelse af problemfri substrater, skabes vores biomethan af høj kvalitet – biomethan fra Osterby ved Flensburg!

Behandlingsanlægget til biomethan hos Biomethan Osterby GmbH & Co. KG har været i brug siden slutningen af 2011. Hver dag udvindes der 12.000 m3 gas i naturgaskvalitet. Tilførselsanlægget tilhørende Schleswig-Holstein Netz AG ligger midt på vores område i Osterby. Det sikrer en god kvalitetsovervågning og sørger for den efterfølgende tilførsel af den "grønne energi" til det nationale naturgasnet.

Hvad er

biogas?

Grundlaget for fremstilling af biomethan er et blandingsprodukt, som kaldes biomasse. Biomasse opstår først og fremmest i landbrug og skovbrug og består bl.a. af vegetabilske og animalske affaldsprodukter som gylle eller tørt hønsemøg. Det andet element er hurtigt fornybare, energirige planter, der dyrkes specielt med henblik på energiproduktion.

Ved hjælp af gæring under anaerobe betingelser i et bakteriefremmende miljø på 40 - 42 grader celsius dannes der biogas, der kan udnyttes som brændstof i særlige kraftvarmeværker. På grund af de forskellige udgangsstoffer er ren biogas imidlertid ikke af tilstrækkelig høj kvalitet og homogenitet til at kunne blive brugt i moderne gasfyr og kan derfor ikke føres direkte ind i naturgasnettet.

I en særlig proces fremstilles biomethan af biogas i behandlingsanlæg. Biomethanen kan uden problemer blandes med almindelig naturgas og derefter transporteres gennem det eksisterende ledningsnet frem til slutbrugeren.

Det vigtigste i processen er en gasrensning, som fungerer efter samme princip som trykvandsvask. Dette system er udelukkende baseret på vand og tryk. Her udelader man helt kemiske tilsætningsstoffer.