Kolofon

Oplysninger i overensstemmelse med § 5 TMG (den tyske telemedielov):

Biomethan Osterby GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1
D-24994 Osterby

Repræsenteret af:

Oliver de Vries

Kontaktoplysninger:

Telefon: +49 (0) 4605 1896 100
E-mail: info(at)biomethanosterby.de

Registerret: Flensburg | HRB 5412 FL
CVR-nr.: DE 250426697

 

KONCEPTUDARBEJDELSE, DESIGN OG PROGRAMMERING:
daus:konzept GmbH 
Reklame- og designbureauet mod nord.
www.dauskonzept.de

 

Ansvarsfraskrivelse (disclaimer)

Ansvar for indhold

Som leverandør af serviceydelser er vi iht. § 7, stk. 1 i TMG (den tyske telemedielov) ansvarlige for eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning. Iht. §§ 8 til 10 i TMG (den tyske telemedielov) har vi som leverandør af serviceydelser dog ikke pligt til at overvåge overførte eller opbevarede fremmede informationer eller forske efter omstændigheder, som er tegn på en retsstridig aktivitet. Pligten til fjernelse eller blokering af anvendelsen af informationer i henhold til den generelle lovgivning berøres ikke af dette. Et ansvar for dette er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor vi har fået kendskab til en konkret lovovertrædelse. Når vi har fået kendskab til den pågældende lovovertrædelse, fjerner vi straks indholdet.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websteder tilhørende tredjepart, på hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse. Derfor kan vi heller ikke overtage noget ansvar for dette fremmede indhold. Det er altid den pågældende udbyder eller driftsansvarlige, der er ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Der blev ikke fundet retsstridigt indhold på tidspunktet for linkningen. Der er dog ikke rimelighed i at kræve en permanent indholdsmæssig kontrol af de linkede sider uden konkrete holdepunkter for en lovovertrædelse. Når vi får kendskab til lovovertrædelser, fjerner vi straks links af denne type.

Ophavsret

Indhold og værker, som er udarbejdet af de driftsansvarlige for dette websted, er omfattet af tysk ophavsret. Reproduktion, bearbejdning, distribution og enhver form for anvendelse uden for ophavsrettens grænser kræver skriftlig accept fra den pågældende forfatter eller udarbejder. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ukommerciel brug. Hvis indholdet af dette websted ikke er udarbejdet af den driftsansvarlige, overholdes tredjeparts ophavsrettigheder. Især markeres indhold fra tredjepart som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en overtrædelse af ophavsretten, beder vi om en passende henvisning. Når vi får kendskab til lovovertrædelser, fjerner vi straks indhold af denne type.

Online-tvistbilæggelse

Den Europæiske Kommission stiller på adressen ec.europa.eu/consumers/odr/ en platform til rådighed til online-tvistbilæggelse, som forbrugere kan bruge til at bilægge en tvist, og hvor der findes yderligere oplysninger om tvistbilæggelse.

Udenretslig tvistbilæggelse

Vi har hverken pligt til eller er parate til at deltage i en tvistbilæggelsesproces hos et forbrugerforligsorgan i tilfælde af en strid med en forbruger.

Telefon
+49 (0) 4605 1896 100

E-mail
info(at)biomethanosterby.de