Dyr + menneske

Dyr og menneske giver for os en synergieffekt. Vi har særdeles stort fokus på dyrevelfærden og sørger gennem digitalisering, trends og stor lidenskab for dyret for et behageligt og frit liv. Det er noget, som forbrugeren kan mærke i slutproduktet.

Dyr og menneske

Dyr og menneske – for os giver det en synergieffekt. Vi har særdeles stort fokus på dyrevelfærden og sørger gennem digitalisering og stor lidenskab for dyrene for, at de får et behageligt og frit liv. Det er noget, som forbrugeren kan mærke i slutproduktet.

Nyheder og

aktuelt

Færdiggørelse af foderbordsbro

Nu er vores foderbordsbro i den nye stald endelig færdig.

Vi bestilte den hos...

Nu er vores foderbordsbro i den nye stald endelig færdig.
Vi bestilte den hos Duräumat, og ETB Landtechnik har...

Fortsæt læsning

Vi kan nu bruge certificeringsmærket for dyrevelfærd

Med færdiggørelsen af vores løbeområder opfylder vi nu alle forudsætninger.

I sidste måned bestod vi kontrollen og kan nu med stolthed bruge certificeringsmærket for dyrevelfærd fra det tyske...

Fortsæt læsning

Løbeområde til køerne

Efter at den nye kostald er færdig, bliver der bygget her igen.

I morges...

Efter at den nye kostald er færdig, bliver der bygget her igen.
I morges begyndte vi at asfaltere det nye løbeområde til...

Fortsæt læsning

Køerne kan flytte ind i den nye stald!

Efter at robotterne er blevet installeret i de seneste dage, kan de første køer...

SYNERGIEN MELLEM
DYR OG MENNESKE

Vi har dyrevelfærd som topprioritet. Her spiller hverken tid eller penge nogen rolle. Hvert enkelt dyr plejes og passes ud fra dets individuelle behov. Robuste, sunde og lykkelige dyr – det er vores mål.

På vores går behandles og passes alle dyr med kærlighed. Helt fra starten ser vi vores dyr som levende væsener og ikke som produktionsgenstande!

Malkekvæg

i Osterby

Vi mener, at vores husdyr har brug for de bedst mulige forhold for at give en ydelse over gennemsnittet. Det muliggør vi ved at satse på en professionel ledelse af driften og konstant optimering af vores arbejdsprocesser. Ud over uddannet fagpersonale har vi moderne staldforhold med stort lysindfald, hvor der tages hensyn til både hygiejnestandarder og ko-komfort. Vi er særdeles engageret i vores dyrs velbefindende, og vi sørger for ikke kun at have et artstilpasset, men nærmere et dyrevenligt husdyrhold. Vores dyrevenlige helhedskoncept er i takt med digitaliseringen blevet suppleret med malkerobotter og et moderne gyllesystem. Det er vores ambition at gå gennem stalden med åbne øjne og sikre en løbende forbedring.

Dyrevelfærden
har førsteprioritet

Vi lever i tæt kontakt med vores dyr og sætter stor pris på denne nærhed. Derfor har vi dyrevelfærden som førsteprioritet. Vi mener også, at et godt husdyrhold har en positiv effekt på produkternes kvalitet.

Vores vigtigste mål er sunde og tilfredse dyr. Derfor tilstræber vi kontinuerlig forbedring og optimering af den bygningstekniske indretning og vores arbejdsprocesser. Vi har investeret i nye, moderne løsdriftsstalde og malkerobotter og indfører løbende forbedringer for at give vores dyr dyrevenlige omgivelser.

Fagpersonale

Vores veluddannede personale passer vores 365 køer og tyre døgnet rundt. Om natten holder vores videoovervågning et ekstra...

Moderne løsdriftsstald

Vi gør ikke noget halvt i staldene! Takket være løbende forbedringer, f.eks. med kalvehytter og kalvegruppe-hytter, har vores...

Hygiejne

Dyresundhed og dyrevelfærd er særdeles vigtig for en vellykket mælkeproduktion. Derfor er vi især meget opmærksomme på hygiej...

Fagpersonale

Vores veluddannede personale passer vores 365 køer og tyre døgnet rundt. Om natten holder vores videoovervågning et ekstra vågent øje med dyrene. Det betyder, at vi kan gribe direkte ind, f.eks. ved kælvning eller sygdomme i besætningen.

Moderne løsdriftsstald

Vi gør ikke noget halvt i staldene! Takket være løbende forbedringer, f.eks. med kalvehytter og kalvegruppe-hytter, har vores dyr de bedste levevilkår og vores personale de bedste arbejdsforhold.

Den nyeste kostald har en kapacitet på 170 liggepladser. Med to malkerobotter bliver ikke kun mælkeydelsen, men især dyrevelfærden, væsentligt forbedret. Et moderne gyllesystem reducerer desuden emissionsværdierne.

Hygiejne

Dyresundhed og dyrevelfærd er særdeles vigtig for en vellykket mælkeproduktion. Derfor er vi især meget opmærksomme på hygiejnen i stalden og under malkningen. Wellness-bokse og hytter får løbende ny strøelse og udmuges. I de passende sæsoner får vores dyr lov til at røre sig på de tilstødende græsarealer.

Teknisk

fremskridt

For at opnå en konstant forbedring og videreudvikling tager vi gerne tekniske innovationer til hjælp i takt med digitaliseringen. Når køerne malkes, bruger vi fuldautomatiske malkerobotter, der er i drift døgnet rundt og giver dyrene mulighed for selv at bestemme, hvornår de skal malkes. På denne måde kan intervallerne mellem malkningerne afkortes, og der kan tages hensyn til dyrenes individuelle behov. Malkerobotten indsamler mange data om det enkelte dyr, hvilket gør det muligt at opdage sygdomme tidligt.

Mælkens kvalitet kontrolleres ved hjælp af sensorer og andre måleanordninger, således at mælk med for dårlig kvalitet frasorteres, og kontamination forhindres. Endvidere påvirkes hygiejnen positivt med automatisk rengøring af yveret og pattekopperne. Når vi ikke er afhængige af faste malketider, får vi mulighed for at give vores arbejdsdag et friere forløb, således at planlægning af f.eks. klovbeskæring og inseminering forenkles. Vi bruger også den nyeste teknik uden for stalden. F.eks. er der monteret computer på alle traktorer, og vores majs udsås i Deltarow med enkorns-såmaskiner.

Er du interesseret i en samtale? Kontakt os gerne!